Preloader Close

Nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje mladine - Europe Direct

Program Erasmus+ je osrednji program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa za obdobje 2014-2020. V Sloveniji je upravljanje programa razdeljeno med dve nacionalni agenciji. Zavod MOVIT je nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje mladine. Področje se v Sloveniji promovira tudi pod imenom Erasmus+: Mladi v akciji.

Program spodbuja učno mobilnost za mlade, tako da preko mladinskega dela in neformalnega učenja prispeva k razvoju kakovosti dela akterjev na področju mladinskega dela in razvoju mladinskih politik na vseh ravneh.

V PROGRAMU LAHKO SODELUJEJO:
  • MLADI med 13. in 30. letom starosti,
  • MLADINSKE ORGANIZACIJE,
  • JAVNI ORGANI,
  • ZDRUŽENJA,
  • SOCIALNA PODJETJA in
  • NEFORMALNE SKUPINE

(za posamezna področja veljajo starostne omejitve).

V NEKATERIH AKTIVNOSTIH LAHKO SODELUJEJO TUDI:
  • JAVNA ali ZASEBNA PODJETJA,
  • FUNDACIJE ter
  • SOCIALNI PARTNERJI.

KAKO DELUJE NACIONALNA AGENCIJA ERASMUS+, PODROČJE: MLADINA?

Nacionalna agencija ERASMUS+, področje: Mladina, skrbi za obveščanje o programu in upravljanje na nacionalni ravni, ocenjuje in izbira projekte, financirane v okviru programa, ter nudi pomoč prijaviteljem v obliki delavnic, izobraževanja, publicistične dejavnosti in individualnega svetovanja. Hkrati izvaja tudi aktivnosti za splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej tiste, ki s svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi evropskega sodelovanja na področju mladine.

Kontaktni podatki

Dostopnost
sl_SISlovenian