Preloader Close

Nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa - Europe Direct

Program Erasmus+ je osrednji program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa za obdobje 2014-2020. V Sloveniji je upravljanje programa razdeljeno med dve nacionalni agenciji. CMEPIUS skrbi za področje izobraževanja, usposabljanja in športa.

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami, s čimer spodbuja sodelovanje ustanov in povezovanje izobraževanja s praktičnim delom v podjetjih.

 

Na področju športa je financiranje namenjeno evropskim projektom, ki se ukvarjajo z izzivi, kot so boj proti prirejenim izidom tekem, nedovoljenim poživilom, nasilju in rasizmu ter organizaciji velikih evropskih športnih dogodkov množičnih športov.

 

KOMU JE NAMENJEN?
  • VRTCEM, OSNOVNIM in SREDNJIM ŠOLAM,
  • FAKULTETAM, VIŠJIM in VISOKIM ŠOLAM,
  • IZOBRAŽEVALNIM ORGANIZACIJAM in PODJETJEM V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU,
  • DRUŠTVOM, NEVLADNIM ORGANIZACIJAM,
  • ORGANIZACIJAM S PODROČJA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH.

 

KAKO DELUJE NACIONALNA AGENCIJA ZA PROGRAM ERASMUS+ ZA PODROČJE IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN ŠPORTA?

CMEPIUS kot nacionalna agencija skrbi za obveščanje o programu in njegovo promocijo, svetuje prijaviteljem, upravlja projekte ter nadzoruje in ocenjuje izvedbo projektov. 

Kontaktni podatki

Dostopnost
sl_SISlovenian