Preloader Close

Europass - Europe Direct

Europass s svojimi orodji pomaga državljanom, da učinkovito predstavijo svoja znanja, spretnosti in kvalifikacije in tako lažje najdejo zaposlitev ali nadaljujejo izobraževanje. Hkrati pomaga delodajalcem pri razumevanju znanj, spretnosti in kvalifikacij iskalcev zaposlitve in pomaga izobraževalnim ustanovam pri opredelitvi in predstavitvi vsebine izobraževalnih programov.

Nacionalni center Europass skrbi za koordinacijo vseh dejavnosti v zvezi z dokumenti Europass v vsaki državi (Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora). Predstavlja prvo točko za vsakogar, ki bi o pobudi Europass želeli zvedeti več.

DELO EUROPASS-A JE POMEMBNO, SAJ:
  • omogoča uporabo standardiziranih evropskih obrazcev
  • spodbuja beleženje formalnega in tudi neformalnega znanja
  • spodbuja mednarodne izmenjave in učenje tujih jezikov

 

EUROPASS SESTAVLJAJO:
  • Europass življenjepis,
  • mapa kompetenc,
  • jezikovna izkaznica,
  • Europass mobilnost,
  • priloga k spričevalu,
  • priloga k diplomi.

Kontaktni podatki

Dostopnost
sl_SISlovenian