Preloader Close

Solvit - Europe Direct

SOLVIT je brezplačni sistem neformalnega reševanja sporov na področju notranjega trga EU. Je storitev, ki jo ponuja javna uprava vsake države EU in Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Kadar javni organ ne ravna v skladu z zakonodajo EU in državljanu ali podjetju iz druge države EU postavlja neutemeljene ovire lahko pomaga SOLVIT.

Pri katerih težavah lahko pomaga solvit?

Za izčrpne odgovore si oglejte spodnji video

Centri SOLVIT opozorijo javni organ na pravice, ki jih imajo državljani in podjetja v Evropski uniji, in v sodelovanju z njim rešijo nastalo težavo. To je predvsem spletna storitev. V vsaki državi imajo sicer svoj center SOLVIT, toda za pomoč je najbolje zaprositi prek njihovega spletišča.

 

SOLVIT LAHKO POMAGA KADAR SO IZPOLNJENI NASLEDNJI POGOJI:
 • gre za čezmejne probleme;
 • ki nastanejo zaradi napačne uporabe prava EU;
 • kadar so vključeni organi javne uprave na lokalni, regionalni ali državni ravni.
 
SOLVIT NE MORE POMAGATI:
 • v primerih, kjer je sodni postopek že v teku;
 • v sporih v razmerju podjetje-podjetje, posameznik-posameznik ali posameznik-podjetje.
 
TIPIČNE TEŽAVE, KI JIH REŠUJE SOLVIT:
 • priznavanje poklicnih kvalifikacij,
 • pravica do vizuma in prebivanja,
 • trgovina in storitve (podjetja),
 • vozila in vozniško dovoljenje,
 • družinski prejemki,
 • pravica do pokojnine,
 • zaposlitev v tujini,
 • nadomestilo za brezposelnost,
 • zdravstveno zavarovanje,
 • dostop do šolanja,
 • čezmejni pretok kapitala in plačil,
 • vračilo DDV.

Kontaktni podatki

Dostopnost
sl_SISlovenian