Evropski teden mobilnosti je vsakoletna kampanja, ki poteka od 16. do 22. septembra. Kampanja spodbuja trajnostno mobilnost, kar pomeni zmanjšanje odvisnosti od osebnih avtomobilov in spodbujanje alternativnih načinov prevoza, kot so hoja, kolesarjenje, javni prevoz in deljenje prevoza. Dogodek predstavlja pomembno priložnost za spodbujanje trajnostne mobilnosti in ozaveščanje javnosti o njenih prednostih. Kampanja prispeva k zmanjšanju onesnaževanja okolja, izboljšanju kakovosti zraka in hrupa ter izboljšanju zdravja in dobrega počutja ljudi.

 

Tema Evropskega tedna mobilnosti za leto 2023 je “Varčne poti”. Ta tema poudarja pomen izbire racionalnejših načinov potovanj, ki so bolj okolju prijazni in ugodni za zdravje. Slovenska gospodinjstva za pokrivanje stroškov prevoza porabijo vse več denarja.

 

Pobudi se vsako leto pridruži informacijska točka EUROPE DIRECT Novo mesto (Razvojni center Novo mesto), ki sodeluje na različne načine in bo letos prisotna v različnih občinah Jugovzhodne Slovenije. Pridružila se bo osrednji prireditvi Evropskega tedna mobilnosti v Dolenjskih toplicah, Metliki, Trebnjem in Mestni občini Novo mesto, kjer bodo ozaveščali o glavni temi letošnjega ETM – varčnih poteh. Z udeleženci se bodo pogovarjali na kakšen način lahko potujejo racionalnejše, kako lahko nadomestijo vožnjo z avtomobilom, zakaj je varčna mobilnost dobra za njihovo zdravje, ipd. Za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050 bo potrebno veliko promocije in ukrepov za zmanjšanje negativnih učinkov prometa, kar naslavljamo skozi različne strateške dokumente, projekte in pobude, tako na regionalni kot občinski ravni.

Dostopnost
sl_SISlovenian