Preloader Close

EURES - Europe Direct

EURES (EURopean Employment Services) je omrežje javnih služb za zaposlovanje in nacionalnih partnerjev iz 32 držav članic EU/EGP in Švicarske konfederacije. Namen portala EURES je zagotavljanje informacij, svetovanja in storitev iskanja kandidatov/zaposlitve (usklajevanja ponudbe del in povpraševanja po njih) delavcem in delodajalcem kakor tudi državljanom, ki želijo izkoristiti prednosti, ki jih ponuja načelo prostega pretoka oseb.

mobilnost delavcev prinaša številne prednost

EURES je veliko več kot zgolj portal za zaposlitveno mobilnost. EURES je mreža ljudi, ki jo sestavlja več kot 850 EURES-ovih svetovalcev, ki so vsakodnevno v stiku z iskalci zaposlitve in delodajalci iz celotne Evrope.

V evropskih čezmejnih regijah igra EURES pomembno vlogo pri informiranju in reševanju raznovrstnih problemov, povezanih s čezmejnim prevozom na delo in z njega, s katerimi se srečujejo delavci in delodajalci. Več kot 1.000.000 ljudi, ki živijo v eni izmed držav članic EU in delajo v drugi državi, se mora spoprijemati z raznolikimi nacionalnimi praksami in pravnimi sistemi. Vsakodnevno se srečujejo z administrativnimi, pravnimi ali davčnimi ovirami mobilnosti.

EURES-ovi svetovalci nudijo svetovanje in smernice za ta specifična področja v zvezi s pravicami in obveznostmi delavcev, ki živijo v eni državi, zaposleni pa so v drugi.

EURES je bil ustanovljen leta 1993 kot mreža za sodelovanje med Evropsko komisijo in javnimi zavodi za zaposlovanje iz držav članic EGS (držav članic EU ter Norveške, Islandije in Lihtenštajna) ter drugimi partnerskimi organizacijami. V mreži EURES sodeluje tudi Švica. Združeni viri EURES-ovih članov in partnerskih organizacij tvorijo trdne temelje za mrežo EURES, ki omogoča nudenje visoko kakovostnih storitev delavcem in delodajalcem. Trenutno obstaja 12 EURES-ovih čezmejnih partnerstev, ki so geografsko razpršena po celotni Evropi in vključujejo 19 držav. Z namenom, da bi uskladila potrebe po informacijah in usklajevanju v zvezi z mobilnostjo delovne sile v čezmejnih regijah, ta partnerstva povezujejo javne službe za zaposlovanje in poklicno usposabljanje, delodajalce in sindikalne organizacije, lokalne organe oblasti in druge institucije, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem in poklicnim usposabljanjem.

Kontaktni podatki

Dostopnost
sl_SISlovenian