Preloader Close

Center ustvarjalna Evropa v Sloveniji - Europe Direct

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Creative Europe Desk Slovenia – CED SI) je nacionalna informacijska in svetovalna pisarna za promocijo istoimenskega programa EU. Prijaviteljem nudi podporo, promovira rezultate programa in spodbuja sinergije in sodelovanje med kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji.

PROGRAM USTVARJALNA EVROPA podpira evropski kulturni in ustvarjalni sektor. Njegov podprogram KULTURA spodbuja mednarodno sodelovanje med kulturnimi izvajalci ter dostopnost kulturnih in umetniških del prek meja. Podprogram MEDIA podpira evropski film in avdiovizualno industrijo na področjih razvoja, distribucije in promocije s posebnim poudarkom na mednarodni koprodukciji in projektih, ki izkoriščajo nove tehnologije. MEDSEKTORSKI SKLOP spodbuja sodelovanje med različnimi ustvarjalnimi sektorji in vključuje tudi sektor novičarskih medijev.

KOMU JE NAMENJENA USTVARJALNA EVROPA? 

Kulturnim in ustvarjalnim sektorjem, vključno z avdiovizualnim, katerih dejavnosti vključujejo razvoj, ustvarjanje, produkcijo, razširjanje ter ohranjanje dobrin in storitev, ki vsebujejo kulturna, umetniška ali druga ustvarjalna izražanja, ter povezane dejavnosti.

KAKO DELUJE CED?

Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji posreduje in izmenjuje informacije, povezane z izvajanjem programa, svetuje pri prijavah na razpise, uporabnikom pomaga strokovno oceniti projektno idejo, pomaga pri iskanju partnerjev po Evropi, svetuje pri iskanju drugih nacionalnih in mednarodnih možnosti financiranja, nudi svetovanje in usposabljanje o projektnem vodenju ter pomaga pri postopku prijave in odgovarja na tehnična vprašanja. CED je del evropske mreže nacionalnih informacijskih pisarn Ustvarjalna Evropa, ki so vzpostavljene v 41 evropskih državah.

Kontaktni podatki

Dostopnost
sl_SISlovenian