Zelo optimistični
33% (1 glas)
Dokaj optimistični
67% (2 glasova)
Zelo pesimistični
0% (0 glasov)
Dokaj pesimistični
0% (0 glasov)
Število prejetih glasov: 3