Center ustvarjalna Evropa v Sloveniji

Center USTVARJALNA EVROPA v Sloveniji (Creative Europe Desk Slovenia – CED) je nacionalna informacijska in svetovalna pisarna za promocijo programa, ki nudi podporo prijaviteljem in spodbuja sinergije in sodelovanje med kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji.

 

Program USTVARJALNA EVROPA podpira evropski kulturni in ustvarjalni sektor. Njegov podprogram KULTURA spodbuja mednarodno sodelovanje med kulturnimi izvajalci ter dostopnost kulturnih in umetniških del prek meja. Podprogram MEDIA podpira evropski film in avdiovizualno industrijo na področjih razvoja, distribucije in promocije s posebnim poudarkom na mednarodni koprodukciji, in projektih, ki izkoriščajo nove tehnologije.

 

Komu je namenjen podprogram KULTURA?
  • KULTURNIM USTANOVAM,
  • STROKOVNIM ZDRUŽENJEM, RAZISKOVALNIM CENTROM, UNIVERZAM,
  • JAVNIM ORGANOM na področju kulture.

 

Komu je namenjenpodprogram MEDIA?
  • IZVAJALCEM FILMSKIH in AVDIOVIZUALNIH PROJEKTOV

 

Kako deluje?

Center USTVARJALNA EVROPA v Sloveniji posreduje in izmenjuje informacije, povezane z izvajanjem programa, svetuje pri prijavah na razpise, nudi pomoč pri iskanju partnerjev in koproducentov, daje strokovno pomoč za spodbujanje čezmejnega sodelovanja in mreženja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih ter pripravlja strokovne dogodke s poudarkom na usposabljanju, razvoju občinstev in inovacijah (digitalni premik). CED je del evropske mreže nacionalnih informacijskih pisarn Ustvarjalna Evropa.

 

Kontaktni podatki

  ced-slovenia.eu

  info@ced-slovenia.eu

   01/300 87 87

    MOTOVILA, Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, Upravna hiša SEM (2. nadstropje) Metelkova 2 v Ljubljani