Kontaktna točka programa Evropa za državljane

Program je namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov, katerih cilj je spodbuditi aktivno evropsko državljanstvo.

 

Spodbuja povezovanje prebivalcev lokalnih skupnosti po Evropi ter mreženje nevladnih in drugih organizacij civilne družbe.

 

Komu je namenjen?
  • OBČINAM,
  • ZDRUŽENJEM LOKALNIH ORGANOV,
  • DRUŠTVOM,
  • NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM, vključno z:
  • ORGANIZACIJAMI CIVILNE DRUŽBE,
  • ZDRUŽENJI PREŽIVELIH ter
  • KULTURNIM ORGANIZACIJAM,
  • MLADINSKIM ORGANIZACIJAM,
  • IZOBRAŽEVALNIM ORGANIZACIJAM in
  • RAZISKOVALNIM ORGANIZACIJAM.

 

Kako deluje kontaktna točka Evrope za državljane?

Točka zagotavlja osnovno informiranje o izvajanju programa, njegovih dejavnostih in možnostih finan - ciranja, zagotavlja smernice in podporo, in sicer preko spletne strani, novic, osebno, s predstavitvami in delavnicami.

 

Kontaktni podatki

  cmepius.si/o-nas/programi/evropa-za-drzavljane

  info@cmepius.si

   01/ 620 94 50

    CMEPIUS, Ob železnici 30a v Ljubljani